Wiele słyszy się o badaniach USG, czyli takich, które wykorzystują fale ultradźwiękowe. W badaniach tych stosuje się właściwości fizyczne zjawiska jakim są drgania akustyczne. Fale są odbijane od struktur o różnej gęstości z różną częstotliwością. Badania ultrasonograficzne wykorzystują tę własność, dlatego ze specjalnej głowicy wysyłane są fale ultradźwiękowe wgłąb tkanek przez skórę. Fale te następnie się odbijają, rozpraszają lub są pochłaniane. Zjawisko to pozwala na stworzenie pozornego obrazu wnętrza ciała.

Duża potrzeba wykonywania przezklatkowego echa serca

przezklatkowe echo serca w BydgoszczyUltradźwięki są wykorzystywane głównie w badaniach USG jamy brzusznej, czy aparatu ruchu. Jednak istnieje jeszcze jedno bardzo ważne zastosowanie ultrasonografii. Jest to badanie echa serca. Dzięki odbijanym ultradźwiękom, można zbadać strukturę serca. Najważniejszym faktem jest to, że dzieje się to nieinwazyjnie, ponieważ wykonuje się to badanie przez klatkę piersiową. Odpowiedni specjalista potrafi przyłożyć głowicę w taki sposób, aby żebra nie absorbowały i jednocześnie nie odbijały zbyt wiele fal, ponieważ to zaburzałoby obraz serca. Najlepiej więc wykonywać przezklatkowe echo serca w Bydgoszczy. Prawidłowo wykonane badanie echa serca pozwala dokładnie obejrzeć strukturę serca, zwłaszcza jego włóknisty szkielet. Łatwo zauważalne są wady zastawek serca, które odpowiadają za prawidłowy przepływ krwi. Współpracują z nimi mięśnie brodawkowate, których działanie również jest możliwe do oceny poprzez echo serca. Można wykryć także migotanie przedsionków, czyli nierównomierne ich skurcze. Badanie to pozwala też na zlokalizowanie mikroskopijnych skrzeplin w tętnicach wieńcowych. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że narastająca skrzeplina stanowi poważne zagrożenie dla życia. Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym oraz szybkim, nie traci przy tym na dokładności i rzetelności wyników. W przypadku zauważenia niepokojących zmian w swoim funkcjonowaniu, warto jak najszybciej udać się do pracowni badań echa serca w celu zdiagnozowania problemu.

W wadach anatomicznych lub fizjologicznych budowy oraz pojedynczych struktur serca, dobrze jest skorzystać z badania echa serca. Pozwala ono na wykrycie powstałych wad już we wczesnym etapie ich rozwoju, dzięki czemu można podjąć leczenie kompensujące lub nawet korygujące wadę układu krążenia. Badanie metodą echa serca jest badaniem obrazowym, które jest świetnym przykładem wykorzystania zjawisk fizycznych w medycynie. Nie wykorzystuje ono żadnego rodzaju promieniowania, dlatego jest bardzo bezpieczne.

Close Menu