• Post author:
  • Post category:Usługi

Każdy obiekt wyposażony jest obecnie w instalacje pozwalające na jego eksploatacje. Zaliczyć tutaj można chociażby sieć wodociągową, wentylację, ogrzewanie czy instalację elektryczną. To właśnie ta ostatnia odgrywa coraz większą rolę zarówno w obiektach prywatnych jak i również zakładach przemysłowych. Przy pomocy energii elektrycznej zasilane są bowiem odbiorniki, a więc maszyny które przetwarzają prąd na inną postać. Przykładem odbiornika energii elektrycznej może być chociażby grzejnik, telewizor, pralka, lodówka czy lampka nocna. Wszystkie te urządzenia są niezbędne w dzisiejszych czasach.

Pomiar wielkości fizycznych

pomiary elektryczne - warszawaW przypadku zakładów przemysłowych energia służy do zasilania maszyn lub linii produkcyjnych. Instalacje elektryczne w takich obiektach znacznie różnią się od tych montowanych w obiektach prywatnych czyli domkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Oprócz tego istnieją również obiekty zamieszkania zbiorowego takie jak kamienice czy bloki. Wiele z nich zlokalizowanych jest na terenie większych miast takich jak chociażby Warszawa. Na terenie zakładów produkcyjnych często zachodzi konieczność optymalizacji kosztów zużycia energii co jest związane z inwestycjami w automatyzację procesu. Właśnie dlatego istnieje konieczność zmiany podłączenia niektórych urządzeń oraz stworzenia nowych szaf sterowniczych. Wszelkie zabezpieczenia są bowiem projektowane pod charakterystykę danej linii technologicznej czy maszyny. W związku z tym popularną usługą są pomiary elektryczne – warszawa, na terenie której zlokalizowanych jest wiele większych zakładów wytwórczych oraz przetwórczych. W ramach tych usług świadczone są: pomiary skuteczności przeciwporażeniowej, pomiar izolacji obwodów zarówno jednofazowych jak i trójfazowych, pomiar wyłączników różnicowoprądowych czy pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej. Oprócz tego wykonywane są również: pomiary natężenia oświetlenia, sprawdzenie silników elektrycznych, pomiary z wykorzystaniem kamery termowizyjnej oraz wiele wiele innych. Jak widać zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki.

W związku z tym inwestor zlecając usługę pomiaru sieci ma pewność, że zostanie ona wykonana kompleksowo. Oprócz tego wiele firm świadczy również usługi projektowe. Podczas wyboru podwykonawcy warto zwrócić uwagę na posiadane przez firmę kompetencje, referencje a także rodzaj uprawnień. Wszystkie te kwestie pozwolą dobrze wybrać firmę, która będzie się zajmować wdrożeniem nowej linii technologicznej czy maszyny. W wielu przypadkach firma ta będzie pracować z przedstawicielami przedsiębiorstwa, w którym jest wdrażana optymalizacja.