Artykuł 162 Kodeksu Karnego zobowiązuje nas do udzielenia pierwszej pomocy każdej osobie, które znajduje się w sytuacji zagrożenia życia. Nie udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Oczywiście pomocy udzielamy właściwie do naszych możliwości, a więc kompetencji. Jeżeli osobami, które odbyły profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pewności z pewnością zrobimy to sprawnie i właściwie.

Czy warto odbyć szkolenie?

szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w mazowieckimOdbycie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w mazowieckim pozwala na uratowanie życia drugiemu człowiekowi. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Być może to my lub ktoś z naszych bliskich znajdzie się kiedyś w sytuacji zagrożenia życia i będzie zdany tylko i wyłącznie na pomoc drugiego człowieka. Przede wszystkim należy jasno powiedzieć, że osobie, która nie oddycha nie jesteśmy w stanie zaszkodzić. Jeżeli ze względów estetycznych bądź innych przyczyn nie chcemy wykonywać oddechów ratowniczych to wystarczy, że udrożnimy drogi oddechowe oraz zaczniemy prowadzić masaż serca. Aby jednak móc wykonać te czynności sprawnie i właściwie musimy się tego nauczyć. Nie ma lepszego sposobu na wyuczenie się odpowiednich zachowań niż odbycie profesjonalnego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na terenie województwa mazowieckiego istnieje wiele osób, które przeprowadzają tego typu szkolenia. Zazwyczaj są to osoby na co dzień pracujące w placówkach ochrony zdrowia: lekarze, ratownicy medyczni czy też pielęgniarki. Osoby, które są aktywne zawodowo stale podnoszą swoje kwalifikacje oraz śledzą zmiany w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Prowadzą kursy, które obejmują zarówno opanowanie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Na wykładach każdy z kursantów poznaje niezbędne definicje oraz algorytm postępowania. Na zajęciach praktycznych wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. Na fantomach kursanci uczą się jak poprawnie udrożnić drogi oddechowe, wykonać wdechy ratownicze oraz masaż serca.

Organizowane przez szereg placówek medycznych oraz osób prywatnych szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej są doskonałym sposobem na nauczenie się resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Warto odbyć takie szkolenie, ponieważ polskie prawo nakłada na nas obowiązek udzielania pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, a być może nasi bliscy będą kiedyś potrzebowali pomocy, której my będziemy wtedy w stanie udzielić.