Nowoczesne technologie i rozwiązania coraz częściej stosowane są w wielu obiektach użyteczności publicznej oraz instytucjach i w przedsiębiorstwach. W efektywny sposób kontrolują dostęp do budynków i obiektów oraz rejestrują pracę i przemieszczanie się ludzi. Wpływają również na organizację i funkcjonowania wielu placówek. Umożliwiają sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi, a także weryfikują dostępność do poszczególnych pomieszczeń i obiektów osób uprawnionych. Systemy składają się z wielu narzędzi umożliwiających wchodzenie, identyfikację oraz autoryzację poszczególnych osób na teren obiektów i zakładów pracy oraz swobodne przemieszczanie się z uwzględnieniem odpowiednich stref i miejsc dodatkowo zabezpieczonych.

Systemy zabezpieczeń i kontroli dostępu w firmach

profesjonalne systemy kontroli dostępuW tym celu instaluje się specjalne profesjonalne systemy kontroli dostępu dostosowane do indywidualnych potrzeb i rodzaju działalności. Zabezpieczają pomieszczenia i obiekty, zwłaszcza o wysokim ryzyku lub przechowujące ważne dane oraz materiały, a także kontrolują przemieszczanie się poszczególnych osób z uwzględnieniem godzin przebywania na obiekcie. Systemy są odpowiednio zaprogramowane oraz wyposażone w urządzenia i sprzęty umożliwiające zabezpieczenie i identyfikację poszczególnych pracowników. Montowane są w różnych miejscach specjalne rejestratory, które identyfikują i weryfikują poprzez kartę chipową lub magnetyczną a czasem dane biometryczne. Umożliwiają wejście do poszczególnych stref dostępnych tylko i wyłącznie dla uprawnionych osób, a także oddzielają przestrzeń publiczną od służbowej. Stosowane są w wielu zakładach pracy i przedsiębiorstwach, a także w obiektach sportowych, metrach, dworcach, w szpitalach, a nawet w szkołach. Wyposażone w odpowiednie bramki obrotowe, skanery biometryczne i inne elementy kontrolują i weryfikują osoby przemieszczające się oraz niwelują ewentualne kradzieże i dewastacje. Systemy często są skonfigurowane z innymi elementami zabezpieczeń i ochrony, a także odpowiednimi działaniami. Dzięki temu w dodatkowy sposób zostają zabezpieczone elementy materialne oraz wprowadzony jest nadzór nad zasobami ludzkimi związany z wyliczeniem ilości przepracowanych godzin oraz wynagrodzeń.

Kontrola dostępu często rozbudowana jest o rejestratory czasu pracy oraz system rejestracji czynności dla linii produkcyjnej. Usprawnia to funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw i kontroluje procesy wpływające na wydajność oraz efektywność pracy. Oprogramowania systemów są niezwykle intuicyjne i współdziałają z wieloma urządzeniami mobilnymi i monitoringiem. Dają możliwość stałej kontroli organowi nadzorującemu oraz szybką i sprawną weryfikację i raportowanie podczas kontroli przeprowadzanych przez instytucje państwowe.