Balkon jako element konstrukcji budynku, który znajduje się na zewnątrz. Z tego też powodu narażony jest na działanie wielu czynników zewnętrznych. W znacznym stopniu są to czynniki atmosferyczne, które przy braku odpowiedniego zabezpieczenia mogą skutkować uszkodzeniem balkonu. Wynika to z działania wody i wilgoci, która jest w stanie skruszyć tworzywo, z którego wykonany jest balkon. Biorąc pod uwagę fakt, że większość balkonów wykonana jest z betonu konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie go przed działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych.

Sposoby izolacji i ochrony balkonu

izolacja balkonuCzynniki zewnętrzne, które w znacznym stopniu oddziałują na balkon to opady atmosferyczne takie jak deszcz, śnieg, grad. Zmiany temperatur, które mogą skutkować kruszeniem się i pękaniem betonu. Ponadto innymi czynnikami mogą być promienie słoneczne, czy silny wiatr. Silne działanie tychże czynników, bez odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni balkonu skutkować będzie jego uszkodzeniem. Z tego też powodu niezwykle ważna jest izolacja balkonu. Izolacji balkonu możemy dokonać przy pomocy wielu materiałów. W pierwszej kolejności na wymurowanym balkonie należy ułożyć podkład. Podkład to mieszanina różnych syntetycznych polimerów, które zabezpieczają beton przed przedostawaniem się na jego powierzchnię wody i wilgoci. Wykonanie tego rodzaju izolacji wpływa na działanie temperatury zewnętrznej. Temperatura powoduje, że warstwa izolacji kurczy się, bądź rozciąga zależnie od wysokości temperatury, czy nawet ciśnienia atmosferycznego. Następnie na warstwę tego rodzaju izolacji należy założyć warstwę ochronną. Warstwa ochronna na ogół wykładana jest z płytek terakotowych. Terakota jest materiałem odpornym na działanie czynników zewnętrznych. Nie przepuszcza bowiem wody, jest odporna na działanie czynników zewnętrznych takich jak promienie słoneczne, mróz, czy ciśnienie. Z tego też powodu konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie warstwy podkładu przez położenie takiej warstwy zabezpieczającej. Warto zatem rozważyć zakup odpowiedniej jakości terakoty.

Biorąc pod uwagę funkcję, jaką spełnia balkon należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie tej konstrukcji przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dlatego też warto zainwestować w odpowiednią izolację balkonu przed działaniem warunków atmosferycznych. Zapewni to długotrwały i komfort z korzystania z niego. Ochrona przed wilgocią jest także ważne z uwagi na możliwość powstania grzybów, czy pleśni. Podkreśla to tylko istotne znaczenie izolacji przy konstrukcji balkonu.