Nowoczesne budownictwo halowe znalazło ogromne wsparcie oparte na technologii wznoszenia przy użyciu modułowych płyt warstwowych. Zastosowanie tego materiału konstrukcyjnego i izolacyjnego daje ogromne oszczędności czasu i kosztów ponoszonych przez inwestorów. Od momentu zastosowania płyt warstwowych duże konstrukcje halowe można wznosić na gruntach, na których przy zastosowaniu tradycyjnych technik budowlanych nie byłoby to możliwe. Płyty warstwowe są podstawowym materiałem budowlanym wykorzystywanym do budowy hal o różnym przeznaczeniu, budynków inwentarskich, przechowalni, mroźni, chłodni. 

Bezpieczne płyty warstwowe PIR

atestowana płyta izolacyjna pirProducenci płyt warstwowych PIR przed wdrożeniem ich do masowej produkcji muszą zadbać o spełnienie dość kosztownych I czasochłonnych warunków dopuszczających je do użycia. Chodzi przede wszystkim zdobycie obligatoryjnych atestów potwierdzających zgodność z normami krajowymi, europejskimi oraz ISO. Są to normy, które kryją się za symbolami EN 14509:2006, PN-N-18001:2004, ISO 14001:2004, czy ISO 9001:2008. Spełnienie tych wymogów oznacza, że płyta warstwowa PIR jest w pełni bezpiecznym i nadającym się do użytku materiałem budowlanym. Producenci płyt warstwowych PIR dbają o certyfikowanie swoich produktów gdyż daje to szansę rozwoju i większej sprzedaży na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Oprócz spełnienia przedstawionych powyżej warunków bardzo ważną kwestią jest zdobycie tzw. aprobaty wydawanej przez Instytut Techniki Budowlanej. Aprobata określa stopień przydatności płyt warstwowych dla danego przedsięwzięcia budowlanego. Jej treść dotyczy informacji o parametrach technicznych, zakresie zastosowania i przeznaczenia. Są w niej zawarte również wskazówki dotyczące sposobu transportu, pakowania, przechowywania i terminów ważności. W niektórych przypadkach trzeba się również postarać o atesty wykonywane przez Państwowy Zakład Higieny (PZH). Tak atestowana płyta izolacyjna PIR może w końcu wejść na linie produkcyjne. Sam proces produkcji odbywa się automatycznie i polega na łączeniu okładzin ze stalowych blach nierdzewnych ze spienionym poliizocyjanouretanem.

Płyty izolacyjne PIR to materiał o bardzo wysokim stopniu ogniotrwałości na co również niezbędny jest odpowiedni atest. Płyty warstwowe PIR są bardzo odporne na czynniki biologiczne oraz na agresywne warunki środowiska zewnętrznego. Dzięki zastosowanym na blachy zabezpieczeniom przez długie lata nie wymagają zabiegów naprawczych. Więcej informacji na temat zalet i zastosowania płyt warstwowych można znaleźć na stronach internetowych producentów.