Zakładając domowe terrarium, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważnym jego elementem jest zamontowane w nim oświetlenie. Ma ono szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku zmiennocieplnych zwierząt, które tylko dzięki nagrzewaniu i odpowiednim dawkom promieniowania UV zdobywają odporność, prawidłowo funkcjonują w grupie i wybarwiają się we właściwy sposób. Dostępne lampy zapewniają nie tylko odpowiednie ilości światła, ale też ciepła, które tak ważne jest w przypadku zwierząt, które naturalnie występują w ciepłym klimacie.

Dogrzewanie zwierzęcia we wnętrzu terrarium

żarówki grzewcze do terrariumWśród osób zajmujących się terrarystyką, powszechna jest wiedza o znaczeniu lamp doświetlających. Ich podstawową funkcją jest dostarczenie wnętrzu zbiornika światła przez odpowiednio długi czas w ciągu dnia i nocy. Lampy mogą jednak zostać wykorzystane również do innego celu. Wykorzystując specjalne żarówki grzewcze do terrarium, zapewniają także niezbędną do funkcjonowania gatunków zmiennocieplnych temperaturę. Ta musi zostać odpowiednio dostosowana do zwierzęcia, które zajmuje terrarium. Istotne w tym przypadku są warunki, jakie występują w środowisku jego naturalnego doświetlania. Za pomocą żarówek punktowych tego typu tworzy się tak zwane wyspy ciepła. Są to wydzielone przestrzenie terrarium, gdzie temperatura jest wyższa dzięki lampie. Tam w dowolnym momencie, zwierzę może poddać się kąpieli cieplnej. Ze względu na to, że większość żarówek grzewczych emituje światło podczerwone, popularne jest również ich stosowanie w godzinach nocnych. Wtedy wiele zwierząt staje się dużo bardziej aktywnych, przez co warto zaopatrzyć się w odpowiednie żarówki oraz timery, które je uruchomią. Odpowiednia temperatura otoczenia, w przypadku zwierząt zmiennocieplnych jest bardzo istotna ze względu na sposób funkcjonowania ich organizmów. W przypadku spadku ciepłoty ciała, ich procesy życiowe zwalniają, a ostatecznie zwierzę zapada w letarg, który może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu, lub nawet śmiercią.

Lampy grzewcze są tak samo ważnym elementem terrarium, jak te doświetlające. Pozwalają one odwzorować warunki panujące w rejonach naturalnego występowania zwierząt egzotycznych. Wielu początkujących terrarystów nie zdaje sobie sprawy z tego, że pozbawiając zwierzęcia dostępu do odpowiedniej ilości światła i temperatury, narażone ono zostaje na problemy zdrowotne, a nawet utratę życia. Dlatego powinni oni zapoznać się przed zakupem z wymaganiami i w razie potrzeby, utworzyć wyspę ciepła, lub dogrzewać zwierzę w nocy.